2012.01.24

Formand

 Navn:  Peter Asmussen

Telefon:

E-mail: mail@SMCK.dk

Ansvarsområde:

Bestyrelsesmedlem

Navn: Lars Per Jensen

Telefon: -

E-mail: mail@smck.dk

Ansvearområde: 

Bestyrelsesmedlem

Navn:

Telefon:

Email:

Ansvarsområde:

Bestyrelsesmedlem

Navn: Bjarne Føller Mandrup

Adress: -

Telefon:

Email: mail@smck.dk

Ansvarsområde :

Bestyrelsesmedlem

Navn: Kasper Ø Bjerrum

Telefon:

Email: mail@smck.dk

Ansvarsområde: 

Suppleant

Navn: Christian Sørensen

Tetefon:

Email:

Ansvarsområde:

Suppleant

Navn: Mette Ø Bjerrum

Telefon:

Email:

Ansvarsområde: