Klubnyt

Generalforsamling 2017

Onsdag d. 1 marts kl 19.00 er der generalforsamling i klubben.

 

Agenda jf. vedtægterne som kan ses under - Info-> SMCK Vedtægter.

Der er 2 bestyrelsesmedlemmer som er på valg, der ikke ønsker at genopstille.

Hvis du gerne vil stille op som bestyrelsesmedlem kan du tage en snak med bestyrelsen eller melde dit kandidatur på generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til klubbens mail adresse - mail@smck.dk- inden d. 20 Februar.

Der er hårdt brug for ny kræfter, der kan give klubben et løft, både med administrative- og praktiske opgaver.

 • Løbsansvarlig
 • Træningsansvarlig
 • Bygningsansvarlig
 •  Sekretær (Hjemmeside, medlemskaber, mailboks, søge tilskud)
 • Kassere

Mød op og støt din klub

Under INFO->Adm opgaver - kan du se nogel af de mange opgaver, der skal udføres for at "drive" en klub. Til dette har klubben brug for din hjælp som medlem

mvh bestyrelsen

Licenskort 2017

Så er de første licenskort kommet til klubben.

Modtaget licenskort kan afhentes i klubhuset i licensmappen.

Husk der kan gå op til 14 dage inden dit licenskort kommer, fra du har bestilt.

I år er der 2 medlemskaber af SMCK,- med og uden træningskort.

Alle som ikke har købt medlemskab med træninskort dvs. kr.1.600 skal huske at betale pr. gang der trænes. Der udføres stikprøve kontrol i løbet af sæsonnen.

Alle i klubben som IKKE har købt medlemskab med træningskort vil få det øverste venstre hjørne klippet af deres licenskort. Derved kan træningslederen let og hurtigt se hvem, der IKKE har købt med træningskort.

og Husk klubben har brug for din aktive deltagelse på til træning og løb

mvh bestyrelsen

Kontingent 2017

 

 

Kontingent 2017 fra d. 1 januar:

Klubkontingent  klubben kr. 600 + 1 arbejdsdag

Træningskort for hele sæsonnen kr. 1000 (kun medlemmer)

Træning Lørdag kr. 100 (udenbys kører)

Træning Onsdag kr.50 (udenbys kører)

For dit medlemskab og træningskort for du fuld træninghele året med en masse god klubmedlemmer.  herudover tirsdagstræning for medlemmer.

Vi ses i 2017

mvh bestyrelsen

Klubmesterskab og Gløgg

Lørdag den 3 dec. afholdes sidste afdeling af klubmesterskabet.

 

Træning fra kl. 10.00 - 10.40 (Mini/Maxi)

Førte heat kl 11.00.

Der køres 2 Heat på dagen

Tilmelding på hjemmesiden under løb eller på dagen i tællerhuset.

Efter løbet er der gløgg og æbleskiver i klubhuset. Alle er velkommen

Hvis vejret ser helt umuligt ud nøjes vi med Gløgg og æblesskiver.

Hold øje med hjemmeside/facebook

MVH Bestyrelsen

Klubmesterskab

Der afholdes klubmesterskab d. 15 oktober.


Der vil blive kørt i klasserne Junior B/C, Oldboys A/B-C, Maxi A, B,C
De klasser der er under 3 deltager i, vil blive lagt sammen med den klasser der ligger over f.eks C skal køre med B.
På hjemmesiden har du mulighed for at tilmelde dig.
Ellers skal det gøres på dagen i tæller skuret inden kl. 10.00.
Der vil ikke blive kørt kval heat.

Vi begynder med træning kl. 9.00 – 9.30 for Junior og kl. 9.30 -10.00 for maxi.
Heat start er fra kl 10.30 og der vil blive kørt 3 heat af 15 min.
Instruktion kl. 10.15 hvor vi også skal have fordelt flagposterne.
Klubben har 3 transponere som vi må deles om for dem der mangler.

Vel mødt til en god dag i klubben

Foreløbig program kan findes i nedestående link

Åbent bestyrelsesmøde d. 21 Sep

Der afholdsåbent bestyrelsesmøde i klubben d 21 septemper fra kl 19.00 i klubhuset.

Alle SMCK medlemmer er velkommen

Dagsorden:

 • Klubbens fremtid
 • Skal vi afhholde løb til næste år
 • Skal vi have arbejdstimer til næste år
 • Medhjælper til aktiviteter

Har du andet som du gerne ville have vi tager op på mødet kan du skrive til klubbens mail.  - mail@smck.dk

mvh bestyrelsen

SM d. 11 juni - Aflyst

Det er med beklagelse af bestyrelsen i SMCK ser sig nødsaget til at aflyse løbet d. 11 juni, 2 afd. SM.

Dette sker på baggrund af at det ikke har været muligt – tidsnok – at kunne få tilkendegivelse fra tilstrækkeligt med officials til at kunne afvikle løbet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Afholdelse af løb kræver omkring 35 medhjælpere (flagpost, ryttergård, starter, tidstager, tut m.m) samt min. 6 samaritter. Dette set i lyset af at klubben har mistet en del medlemmer til andre klubber samt medlemmer  der ikke har indløst licens.

Bestyrelsen vil, sammen med klubbens medlemmer, i efteråret tage stilling til om fremtidige løb i SMCK eller om der skal findes en anden model end egne medlemmer som officials.

De kører der har tilmeldt sig løbet, vil kunne få refunderet deres løbsgebyr. Tilbagebetalingen udføres af DMU. Se info på DMU's hjemmeside.

Med beklagelse

Bestyrelsen i SMCK

Medhjælper til løb

Klubben er vært for 2 afd. af SM lørdag d. 11/6.

Vi har derfor brug for din hjælp denne dag.

Tilmeld dig under Løb -> medhjælper og få afskrevet nogle arbejdstimer.

MVH bestyrelsen

Arbejdstimer

Husk at få registreret dine arbejdstimer.

Har du deltaget i arbejdsdage eller hjulpet til ved løb skal du huske at registere dine arbejdstimer.

Du kan registre dem på arbejdslisten for forefindes i arbejdsmappen under disken i klubhuset.

Husk at én fra bestyrelsen skal godkende timerne.

MVH Bestyrelsen

Lukket for træning

Klubben er lukket for træning Onsdag d. 13/4 og Lørdag 16/4  pga. forberedelse til B DM.

 

Vi mangler stadig flagposter  til D Dm d 17 April ?     

Tilmeld dig allerede nu og få optjent nogle arbejdstimer.

MVH Bestyerlsen

Medhjælper til løb

Kubben er vært for 1 afd. af B DM søndag d 17 april.

Klubben har defor brug for din hjælp på dagen for at kunne afvikle løbene.

Meld dig til under Løb-> Tilmelding som medhjælper - og skriv hvad du gerne vil hjælpe med.

Der er brug for medhjælpere på banen, i ryttergården og i tutten/grill

MVH bestyrelsen

Info vedr. FI MX CUP

 

 

Afvikling af løb:

Da der har været stor tilslutning til 1 afd. af FI MX CUP er programmet ændret således at der køres en separat klasse for B125/B MX2 og A Maxi open/ B MX1.

Opdateret program findes under Løb -> DMU Løb

Dette betyder at vi desværre er nød til at skære ned på træningstiden fra 20 min -> 15 min da vi ikke må køre efter kl. 17.00.  (miljøtilladelse)

Pt. er det planlagt at sidste heat er færdigt kl. 16.40 med præmie overrækkelse kl. 17.00.

Dette forudsætter dog at vi køre efter planen - så ingen uheld.

Husk at test jeres transponder inden løbet, da Vi ikke har mulighed for at hjælpe, hvis den ikke virker.

Hvis der kommer flere tilmeldinger for de enkelte klasser ud over de 40 stk vil der blive kørt kval.

Officials:

Vi har desværre store problemer med at skaffe flag officials til løbet -  pt. mangler vi 8 flagposter.

Bestyrelsen vil i de næste par dage arbejde på at få flere til at hjælpe - lykkedes det ikke er der 2 muligheder.

 • Deltagere hjælper som flagpost
 • Løbet aflyses.

Vi håber selvfølelig at vi kan få nogle gode cross folk til at hjælpe men hvis det ikke lykkes kan vi kun afvikle løbet med jeres hjælp. dvs. i hjælper som flagpost.

Så hvis i har mulighed for at tage en poste noget af dagen (formiddag/eftermiddag) kan i skrive til klubben under løb-> medhjælper til løb.

Er der spørgsmål eller andet kan i kontakte klubben på email. mail@smck.dk

MVH bestyrelsen

 

DMU løb april

Løbsprogram for

 •  FI MX CUP 1 afd. 02.04.2016
 • B DM Maxi 1 afd. 17.04.2016

Kan findes under - LØB -> DMU Løb

Træningsweekend d 19/20 Marts

 

Der er åbent for fri træning d 19/20 marts fra kl. 9.00 - 15.00.

Selvfølgelig gratis for SMCK medlemmer.

Kr. 120 for udenbys kører pr. dag

Tuten har ikke åbent, så husk forplejning

Der er mulighed for at overnatte mod betaling for strøm kr. 75.

MVH Bestyrelsen

Generalforsamling - Ny dato

Der afholdes generalforsamling for klubbens medlemmer onsdag d. 2 marts kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden jf. klubbens vedtægter som kan findes under Info -> vedtægter.

I år der der to bestyrelsesposter som ikke ønsker genvalg.

Mød op og støt din klub i de aktivieter, der skal gøre klubben endnu bedre.

Herudover mangler klubben ansvarlige for:

 • Miljø
 • Træning
 • Løb
 • Bygninger/udenoms arealer

Se listen over nødvendige opgaver for at hold klubben "igang" under Info -> Adm opgaver.

Alt arbejde i klubben gælder som arbejdstimer.

Har du mulighed for at hjælpe kan du kontakte klunne pr. mail - Mail@smck.dk - eller møde op på generalforsamlingen

mvh Bestyrelsen

Træningsweekend d 19/20 marts - aflyst

Klubben bliver desværre nød til at aflyse træningsweekenden med træner d. 19/20 marts.

I stedet holds der åben med fri træning begge dage fra kl. 9.00 til 15.00.

Dette er naturligvis gratis for klubbens medlemmer.

For udenbys kører koster det kr. 120

Alle som har indbetalt for træningsweeknde skal skrive til klubbens mail adresse + konto nummer således at i kan få jeres pende retur.

MVH Bestyrelsen

Klubben afholder den årlige træningsweekend d. 19/20 marts for klubbens medlemmer.

Der trænes begge dage med træner fra kl. 9.00 - 15.00.

Det koster kr. 300 for begge dage inkl. forplejning for medlemmer.

For udenbyskører  kr. 600,- (Kun ved ledige pladser efter  d. 1 marts)

Tilmelding under Træning-> Træningsweekend

Husk din tilmelding er først gældende når du har indbetalt beløbet på klubbens konto - 1551-0001056344 - Husk navn på din overførelse.

Aktiviteter i SMCK 2016

I nedenstående link kan du se hvilke aktivieter der foreløbig er planlagt i SMCK for 2016 samt hvormange dag der er træning.

Bemærk at DMU løbsdage ikke endelig fastlagt og kan blive ændret.

Kalenderen opdateres løbende med nye aktivieter hen over sæsonnen.

mvh bestyrelsen

Sæson 2016

Licens for 2015 er gældende til 30 januar 2016.

 

Fornyelse af klubkontingent og licens kan ske på DMU´s hjemmeside  fra januar 2016.

Klubkontingent for 2016 er kr 1.800 for alle MX kører. Anden licens på adressen koster kr. 1.600

Arbejdstimer er 16 timer pr. år pr. køre. Hver arbejdstime har en værdi af kr. 125.

Klubkontingent giver ret til fri træning hele året samt deltagelse i lange weekender samt retten til at deltage.i mindst 16 timer hjælp pr. år.

Hvis du er i restance pga. manglende udføret arbejdstimer kan du ikke indløse licens før dette er bragt i orden. Kontakt klubben pr. mail - mail@smck.dk

mvh Bestyrelsen

Julegløgg

Lørdag d 12 dec kl. 12.30 er der julegløgg og æbleskiver til alle.

MVH Bestyrelsen

Klubmesterskab 2015

I nedestående link kan du finde det samlede resultater af klubmesterskabet for 2015.

Dagens resultater er lagt på mylaps.

Tak til alle for hjælpen på dagen.

mvh bestyrelsen

Klubmesterskab

Vi er desværre nød til at flytte klubmesterskabet fra d, 24 oktober til d. 31 oktober grundet mangel på officials

Tilmelding på ny under Løb -> Klubmesterskab

Træning kl. 10.00 og første heat kl 11.00

Der køres 3 heat af 15 min

Der er kun åbent for klubbens medlemmer

Der er kun oprettet de klasser hvor der var deltagere fra første klubmesterskab.

Andre klasser (kun klubmedlemmer) kan køre med, men tæller ikke med.

mvh bestyrlesen

Arbejdstime opgørelse

Arbejdtimerne er nu opgjort ud fra registrerede timer på Dit arbejdskort. Se nedenstående link.

Stemmer time antallet ikke, skal du kontrollere dit arbejdskort som findes i mappen under disken i klubhuset.

Husk at hvis du er TL gælder det også for arbejdstimer.

Én arbejdstime er = kr 125.

Den endelige opgørelse udføres d 1 dec..

Hvis du gerne vil afvikle nogle timer inden da, kan du kontakte bestyrelsen for arbejdsopgaver på - mail@SMCK.dk

Restance skal indbetales på klubbens konto: 1551 1056344

MVh Bestyrelsen

Åbent bestyrelsesmøde

D 7 oktober kl. 19.00 afholdes der åbent bestyrelsesmøde i klubhuset, hvor alle medlemmer er velkommen.

Bestyrelsen vil gerne have en dialog om næste års aktiviteter, hvad er gået godt/mindre godt i år, træningsleder samt hvad vi kan gøre for at involvere medlemmerne noget mere.

Så vel mødt

mvh bestyrelsen

Arbejdsdag d. 26 sep

Inden løbet d. 27 september skal vi have ordnet en del på banen.

Der afholdes derfor en arbejdsdag lørdag d. 26 fra kl. 8.00 - 12.00, hvor banen er lukket for klargøring til løb.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på arbejdsdagen men gerne vil aftjene nogle arbejdstimer kan du udføre opgaverne når DU har tid. Kontakt klubben for hvornår du kan hjælpe samt hvornår. - mail@SMCK.dk.

mvh Bestyrelsen

Medhjælper til løb

Klubben er vært for 2 afd. af FI CUP d. 27 september.

Vi har derfor brug for din hjælp på dagen.

 

Tilmelde dig under løb-> Medhjælper og få afskrevet nogle arbejdstimer.

MVH bestyrelsen

Arbejdstimer

I nedestående link kan du finde arbejdstime opgørelsen pr. August.

Hvert medlem skal arbejde min. 16 timer i løbet ad en sæson.

Opgørelsen er udført ud fra dine registreringer på dit arbejdskort. Hvis du mener at det ikke er korrekt skal du påføre evt. manglende timer på dit arbejdskort.

Dit arbejdskort kan du finde i mappen i tutten under disken.

Husk at at påføre arbejdstimner hvis du hjælper som træningsleder.

MVH bestyrelsen

DM for hold

Den 29 og 30 august afholdes der DM for hold i Kolding Motocross Klub.
Der afholdes hold DM for MAXI, OB og Mini.
Hvis du gerne vil deltage skal du samle et hold og skrive til klubben. - mail@SMCK.dk.
Hold sammensætningen kan læses på DMU's hjemmeside jf. reglementet.

http://dmusport.dk/sport/motocross/reglement/

Klubben betaler tilmeldings gebyr men transport udgifter er egen betaling.
Tilmelding inden d. 18 August
For hver deltager skal oplyses:
 • Køre nummer.
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Licens nr
 • Transponder nr
 • Klasse

MVH Bestyrelsen

 

Mobil betaling

Det er nu muligt at betale for træning eller køb i tutten på enten Mobilepay eller Swipp.

Klubbens nummer er    29101543.

 

 

Ved betaling for træning - skriv "Træning" i besked feltet ved køb i tut skriv "Tut" i besked feltet

mvh bestyrelsen

Lydmåling

Klubben har fået nyt lydmåler udstyr.

Der vil derfor i den resterende del af sæsonen blive udført lydmålinger på udvalgte dage.

Lydmålingerne vil blive udført af Jesper.

Lydmålingerne er en obligatorisk del af klubbens miljøgodkendes og skal udføres årligt.

Hvis du gerne vil have målt dit lydniveau på din crossmaskine kan du ligeledes tage fat i jesper som kan udfører målingen.

Hjælp klubben med at sikre at alle overholder gældende lydniveau og respekter udførte målinger og evt. henstilling om at skulle "pakke" lydpotten om for at overholde gældende lydniveau.

MVH Betyrelse

Sommer Åben

Klubben har åben henover sommeren i det omfang der er en TL der melder sig.

Hvis der ikke er en TL der har meldt sig på facebook eller i gæstebogen kl. 18.00 dagen inden træning  er der ikke åben for træning den efterfølgende dag. Dette for at sikre at ingen køre forgæves samt at der er tid til at vande banen.

Så hold øje med klubbens side på facebook.

MVH Bestyrelsen

Klubmesterskab d 12 juni

Resultatet af klubmesterskabet kan ses i nedenstående link.

Der vil blive arrangeret endnu en afdeling, midt i oktober, hvor der også vil være pokal overrækkelse.

Tak for en god og hyggelig dag.

MVH Bestyrelsen

Klubmesterskab + Grill

Lørdag d. 13 juni afholds der klubmesterskab i klubben.

Mødetid fra kl. 9.00 -> 15.00.

Der er alm. træning fra kl. 9.00 - 10.00

Instruktion og klasse opdeling kl. 10.00.

Husk tranponder vi prøver om vi kan betjene tæller anlægget .-)

Vi hjælpes alle på dagen som flagposter, tæller starte m.m

Vi tænder op for grillen i løbet af dagen.

Tilmelding under Løb-> Klubmesterskab.

Det koster kr. 50 at deltage som betales på dagen

Hvis der er mindre end 3 i en klasse slås den sammen med en tilsvarrende klasse.

Klubben har lukket for udenbys kører.

MVH bestyrelsen

Daglige opgaver i SMCK

For at drive en motocrossklub er der en del adminstrative og praktiske opgaver der skal udføres. Mange af disse opgaver er "usynlige" for det enkelte medlem, som ikke ligger mærke til at de blive udført i det daglige.

Klubben har behov for at der er flere, der hjælper til med disse opgaver således at de bliver spredt udover flere personer samt at vi kan sikre en god overlevering når der er nogen der stopper.

I nedestående link kan du se hvilken opgaver,der udføres i det daglige. Opgaverne er opdelt i ansvarsområder.

 • Kasser
 • Sekretær
 • Miljøansvarlig
 • Løbsansvarlig
 • Træningsansvarlig
 • Bane ansvarlig
 • Bygningsansvarlig

Mange af opgaverne bliver løst af bestyrelsen på kryds og tværs men vi vil gerne have at der findes én ansvarlig for det enkelte område således at der er synligt for medlemmerne hvem der skal kontaktes.

Hvis du er intresseret i en af ovenstående opgaver kan du kontakte bestyrelsen.

Jo flere og bedre struktur vi får på opgaverne jo bedre kommer klubben til at fungere til gavn for alle.

MVH Bestyrelsen

Arbejdsdag - Fredag d. 12

Fredag d. 12 Juni fra kl. 16.00 er der arbejdsdag i klubben.

Vi skal have slået græs, samlet skrald samt ryddet op hist og her. Medbring gerne haveredskaber, buskrydder m.m.

Vi tænder grillen så der er lidt til maven.

MVH Bestyrelsen

Træningsleder vs. Aflyst

For at der kan trænes på banen SKAL der være en træningsleder. Det har været forsøgt ad frivillighedens vej med at der blev fundet én på dagen, men da det altid er de samme der er træningsleder og vi ikke kan være sikker på at der kommer nogen til en træningsdag er vi nød til at have styre på hvem der er træningsleder til træning. Vi forsøger nu med at der skal være en TL der skal melde sig dagen inden kl. 18.00 ellers er træningen aflyst. Hvis træningen er aflyst vil blive skrevet i gæstebogen. Det er selvfølgelig ærgeligt men vi bliver nød til at sikre at der er en TL på dagen. Hvis DU gerne vil hjælpe som træningsleder kan du skrive til klubben således at vi kan få holdt et TL kursus. Dette til gavn for klubben. Jo flere TL-er der er jo bedre.

Skirv til mail@SMCK.dk

MVH Bestyrelsen

Arbejdskort

Dit Arbejdskort er nu printet og kan findes i "Arbejdsmappen" i tutten.

Kontroller om du har fået registreret dine timer som du har udført.

Hvis der er uoverensstemmelers skal du tilføje de timer som du har udført eller kontakte klubben via mail - mail@smck.dk

mvh Bestyrelsen
 

DM OB/Mini, Pige/Dame, C30+

Banen er lukket for træning d. 2 maj.

Ryttergården er åbent efter kl. 12.00 lørdag. Brug af strøm betales ved tilmelding, Søndag fra kl 7.30.

Program kan findes under Løb -> DMU Løb

Kør langsomt til og fra banen afhensyn til naboer.

Ingen opstart eller kørsel i ryttergården lørdag.

Ingen brug af el-generator afhensyn til naboerne

Der er ikke behov for flere officials til løbet om søndagen. Alle poster er besat :-)

MVH bestyrelsen
 

Lang lørdag

Lørdag d. 18 april er der åbent fra kl. 9.00 - > 16.00.

Mulighed for lang træning op til DM OB/Mini + Pige/Dame d. 3 Maj

Pris for udenbys kører kr. 150- .

Strøm i ryttergården hvis der overnattes kr. 75 pr. døgn

mvh bestyrelsen

Klub træning

Klubtræning med træner om tirsdagen er begyndet.

kl. 16.00 -> 18.00

Se hvilken dage i aktivitetskalenderen i link på forsiden (under aktiviteter)

Gratis for klubmedlemmer.

MVH bestyrelsen

Medhjælper til Løb

Søndag d. 3 maj er klubben vært for DM OB/Mini, Pige/dame samt C30+

 

Klubben har brug for din hjælp som officials på dagen.

Tilmeld dig under løb-> Medhjælper til løb og få afskrevet nogle arbejdstimer

MVH Bestyrelsen

Regionsmesterskab ØST 1.afd

Programmet for 1 .afd af regionsmesterskabet Øst kan findes under Løb-> DMULØB.

Da der er mange tilmeldte til C open Maxi opdeles gruppen i 2 kval heat.

Officials skal møde mellem kl. 8.00 og 8.30. Husk tøj efter vejret.

Der mangler stadig et par flagposter så kom og se løb fra første række som flagpost og afskriv samtidig nogle arbejdstimer.

Der vil være strøm i ryttergården fra fredag kl. 18.00. Husk at betale strøm ved tilmeldingen.

Kør langsomt til  og fra banen af hensyn til naboer og ryd op efter dig når du forlader pladsen.

mvh Bestyrelsen
 

Træningsweekend

Der er ikke flere pladser til træningsweekenden.

Husk løbesko til dem der er tilmeldt

Træningen begynder begge dage kl. 9.00 -> 16.00. Kom i god tid så du er klar til træningsstart.

------------------------------------------------------------------------

Der afholdes træningsweekend d. 14/15 marts i SMCK

2 dages træning og forplejning kun kr. 400 for SMCK medlemmer og kr. 600 for andre.

Der trænes fra kl. 9.00 -> 16.00 begge dage med 4 trænere.

Der er kun plads til 40 kører i alt dvs. først til mølle. Tilmelding er først gældende når der er indbetalt på klubbens konto som er: 1551 1056344

Tilmelding her på hjemmesiden under Træning -> Træningsweekend. (først til mølle)

Klubben er lukket d. 14 marts for alm. træning.

MVH Bestyerlsen

-------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling SMCK

Der afholdes generalforsamling d. 25 februar kl. 19.00 i klubhuset.

 

Dagsorden jf. vedtægterne.

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år
til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent (2016)
6) Behandling af indkomne forslag
7 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år)
 •  Jimmi Leander (ønsker ikke genvalg) (Holdt op i utide)
 •  Elvi Jensen (Ønsker ikke genvalg)
 •  Per kaiser (Ønsker genvalg)
 • Jesper Cantor (Ønsker Genvalg)
8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget inden d. 18 februar til mail@SMCK.dk

MVH Bestyrelsen

Licens kort 2015

Der er kommet en del licenskort. De ligges i mappen i klubhuset til afhentning.

MVH Bestyrelsen

Klubkontingent/arbejdsregler

 

 

 

 

Klubkontingent:

Klubkontingent er i år kr. 1.500 for alle medlemmer (MX Maxi, MX Junior, Quad, Sidevogn)

Dog ydes der rabat ved flere licenser pr. hustand ( Hustandsrabat) hvor klubkontingent for de efterfølgende er kr. 1.300. Bemærk det er kun gældende for medlemmer fra samme hustand dvs. adresse.

Arbejdstimer:

Arbejdstimer er i år sat ned fra 24 timer pr. medlem til 16 timer pr. medlem, dog er værdien af mgl udført arbejdstime hævet til kr 125. Dette gælder alle medlemmer.

Bemærk: Medlemmer under 15 år afskrives kun arbejdstimer hvis de er i følgeskab med en forældre/voksen og der kan kun afskrives arbejdstimer for den forældre/voksen der deltager.   

mvh bestyrelsen

Fornyelse af klubmedlemskab

Nu er der mulighed for at betale klubkontingent og licens via DMU's hjemmeside.

Du skal gøre følgende:

Gå ind på DMU's hjemmeside og vælg klubportal - link  Her følger du fremgangsmåde som beskrevet. Når du har indbetalt klubkontingen kan du efterfølgende bestille licens.

Se beskrivelsen i nedenstående dokument.

Det tager ca. 14 dage før dit licenskort ligger til afhentning i klubben. (I Licens mappen under disken) Du skal selv holde øje med om dit licens kort er kommet.

Medbring kvittering for indbetalt licens til træning indtil du har modtaget dit licenskort

Du kan ikke forny medlemskab i en klub hvis du er i restance pga. mgl. arbejdstimer. Dvs. dette skal først afklares/indbetales før du bliver åbnet i systemet for betaling af klubkontingent

Medlemskontingent 2015

I år er kontingentet kr. 1.500 (kr 125 pr. md) for alle kører (MX solo, Quad, sidevogn) og kr. 1.300 på efterfølgende licenser fra samme hustand, dvs. samme adresse.

For alle medlemmer skal der yders 16 timers arbejde. For hver mgl. udført arbejdstime inden d. 1 dec vil der blive opkrævet kr. 125 dvs. maks kr. 2000 for 16 timers arbejde.

mvh bestyrelsen

Træningsleder kursus

Klubben har brug for din hjælp som træningsleder i sæson 2015.

 

 

Du har derfor nu mulighed for at tilmelde dig et TL kursus som afholdes d. 8/1 i slagelse MX.

Skriv til klubben hvis du gerne vil med.

Der afskrives arbejdstimer for de timer du deltager som træningsleder.

MVH Bestyrelsen
 

Restance 2014

Så er restance for mgl. arbejdstimer opgjort og der er sendt breve ud med din opgørelse. Opgørelsen er udført på de arbejdstimer som du har registreret på dit arbejdskort. Hvis du mener at der mangler at blive registreret nogle arbejdstiner skal du skrive til klubben - mail@smck.dk

MVH Bestyrelsen

Licens 2015

Din licens fra 2014 kan du benytte frem til d. 31 januar 2015.

 

Licens for 2015 kan du bestille fra midt januar 2015.

Som noget nyt vil du også kunne betale klubkontingent via DMU's hjemmeside fra 2015.

Dette medføre at du både kan betale klubkontingent og efterfølgende licens uden at skulle "vente" på at klubbens kasserer opretter dig i DMU systemet. Du kan derved komme hurtigere ud at kører.

Dette forudsætter dog at du ikke er i restance i klubben. mht. mgl. betaling for arbejdsdag.

I begyndelssen af januar kommer der ydeligere information om hvordan du kan betale dit klubkontingent og bestille licens på DMU's hjemmeside.

MVH Bestyrelsen

Arbejdstime opgørelse 2014

I nedenstående link kan du se den endelig opgørelse over arbejdstimer for 2014.

Arbejdstimerne er opgjort ud fra registrede timer på DIT arbejdskort. Hvis det ikke stemmer, kan det være at du ikke har fået registreret alle dine timer. Kontakt klubben pr. mail mail@smck.dk hvis du ikke er enig i opgørelsen eller kom til gløgg d. 6 dec for en gennemgang af dit arbejdskort.

Betaling for manglende arbejdstimer eller aftale om udførelse af mgl. arbejdstimer skal ske inden fornyelse af licens for 2015.

mvh bestyrelsen

Gæstebog

Banestatus:

Banen har som udgangspunkt åben i de tider, der er skrevet på forsiden, året rundt.

Hvis banen ikke er åben skrives dette kun på klubbens facebook-side. Link

15 kommentar(er)

Gæstebog SMCK

2017.10.08 Skrevet af Bjarne Føller
lørdag og søndag den 14 og 15 oktober er weekenden afsat til klubmesterskab på sevbøllebanen program for weekenden følger senere , der vil ikke være mulighed for udenbys kørere og deltage i dette arrangement ... lørdag den 11 november bliver der også afviklet klubmestersskab sidste afdeling hvor vi efterfølgende afholder en klubfest om aftenen i klubhuset detaljer omkring dette samt program for dagene følger ...
mvh bestyrrelsen ....
2017.09.27 Skrevet af Bjarne Mandrup
Grundet styrtregn og druknet bane, er vi desværre nødsaget til at aflyse træning i dag d.27/9-17
2017.03.07 Skrevet af CHristian
Er det muligt at komme til halvdelen af træningsweekenden? dvs. kun søndag, og så betale 150 i stedet for? Mvh. :)
2017.01.03 Skrevet af Test
2017
2016.05.06 Skrevet af Kaiser
Der er normal træning lørdag i stedet.
Mvh bestyrelsen
2016.05.06 Skrevet af Kaiser
Hej alle
Klubmesterskabet lørdag og træningen søndag er aflyst.
Vi finder en ny dato for både søndags træningen og klubmesterskabet.
Mvh bestyrelsen
2016.04.02 Skrevet af Erik
Efterlysning af trandsponder
Hej alle ville høre om der nogen der har fundet en trandsponder med nr 1383935 til Fi-cup i dag den 2/4 må i meget gerne kontakte mig på tlf 42681699
2016.03.20 Skrevet af Jan Larsen
Kære alle sammen i Svebølle. Tak for alt jeres hjælp i går. Jeg har pådraget mig en betydelig skade på bækken og hofte. Mit bækken er brækket flere steder. Lige nu er jeg på Riget hvor jeg ligger sat sammen med en bunke jernstænger. Planen er at jeg skal ligge med dem i ca 10 dage hvorefter jeg skal opereres igen.
Hilsen Jan R. Larsen
2016.03.17 Skrevet af Torben
Har I bad muligheder, i den kommende weekend hvor der er overnatningsmuligheder og lang træning
2016.01.03 Skrevet af Lena
Kommer fotografen ikke snart med billeder af bestyrelsen... de er da så fine ;-)
2016.01.01 Skrevet af peter asmussen
banen er 100% klar til træning i morgen lørdag den 2 januar ....
2016.01.01 Skrevet af peter asmussen
banen er 100% klar til træning i morgen lørdag den 2 januar ....
2015.10.31 Skrevet af M
Hejsa, hvornår ville der komme resultater fra klubmesterskabet? - Tak for i dag! VH
2015.10.17 Skrevet af Bestyrelsen
Hej alle
Træningen lørdag er aflyst grundet manglende TLer
Mvh bestyrelsen
2015.10.09 Skrevet af Kaiser
Perler Asmussen har meldt sig som TLer
Klubben er nu åben for træning lørdag 10/10
Mvh bestyrelsen