Træningsleder retningslinier
1.  Indskrivningen bør kunne påbegyndes  15 – 30 minutter før træningsstart.

2.  Der udfyldes altid 3 træningslister - én til mini, - én til Maxi/olboys C  og - én til Maxi/olboys A/B. Tomme træninsglister findes i mappen ”Træning” som står under skranken.

3.  Er der flere end  20 kører i én klasse påbegyndes en ny træningsliste for f.eks Maxi Blandet.

4.  Indskrivningen  lukkes hvis der er 3 fyldte Maxi Klasser (Maxi C, Maxi A/B, Maxi Blandet) og én mini klasse

5.  Det skal kontrolleres at køren der indskriver er indehaver af et  licenskort.

6.  Mini klasse skal altid begynde træningen.

7.  Aktuel opdeling af klasser skrives på tavlen på væggen – som hovedregl:

·         Gr. 1       Mini

·         Gr.2        Maxi C

·         Gr.3        Maxi A/B

·         Evt.  Gr. 4 Maxi Blandet

     Sæt listen med tiderne for de enkelt grupper op på tavlen.

Under Træning

Under træning har træningslederen ansvar for. 

1)  At de forskellige klasser er opdelt som anført under indskrivningen. 

2)  Ikke at påbegynde en træning før der er  mindst 3 flagposter til stede på banen. 

3)  At udelukke en køre som træningslederen,  skønner har et for højt lydniveau. Evt. efter udførelse af lydmåling. 

4) Sikre at alle køre i rytter gården bruger miljøtæppe. 

5) At der ikke køres starttræning . 

6) At sikre at ledsagers ophold på banen, under træning,  kun sker som flagpost. 

7) At stoppe træningen hvis banen ikke er i kører bar tilstand eller det støver så meget at det gener køre og naboer.

 Efter træning.

1)  Sætter udfyldte træningslister i træningsmappen under aktuel måned. 

2) Udfyld træningsleder listen med dato og navn således at man registrers. 

3) Opgør hvor mange udenbys køre der har betalt og skrive dette på en seddel som ligges i kasse apparatet.

Skriv en tekst her