Medhjælper til løb

 

http://www.smck.dk/upl/website/tilmelding-som-flagpost/flag0.png

 


 Som en vigtig del ved afvikling af løb skal der bruges medhjælpere som flagposter, starter eller til salg.

 Jf. arbejdsreglerne for SMCK skal alle medlemmer deltage i mindst ét løb som medhjælpe. Deltages der i flere løb afskrives disse med 8 arbejdstimer.

 Hvis du medbringer en medhjælper gælder dette også for en arbejdsdag.

 Tilmelding som medhjælper til løb sker som "først til mølle princippet" og skal gøres ved at benytte tilmeldingsformularen eller på tilmeldingslisten i klubhuset

 Til hvert løb har vi brug for medhjælpere til forskellige opgaver som anført på nedenstående liste.

 Skriv i tilmeldingsformularen om hvad du gerne vil hjælpe med og til hvilket løb.

 Når der er fundet de nødvendig medhjælper til et løb lukkes for tilmeldingen. Dvs. du kan ikke forvente at blive sat på en opgave til et løb, hvis der er fundet det antal medhjælpere der skal bruges.

 Så tilmeld dig i god tid hvis du vil være sikker på at kunne aftjene en løbsdag.

 Tilmelder du en medhjælper der ikke har licens skal du oplyse Navn, adresse og fødselsdag. Dette for at kunne registrere vedkommende således at han/hun er omfattet af vores forsikring.

 Børn under 15 år kan skal være ledsaget af en voksen som flagofficials. Til A DM skal alle flagposter være over 15 år.

 

Officialsliste: for hvert løb der skal afholdes oprettes der en officialsliste. Her kan du inden du tilmelder dig se hvilken "poster" der er ledig. Der kan maks stå 2 på hver flagpost

 

Flagofficial:

 

Mødetid for flagofficial er kl. 8.15 til indskrivning og kl. 8.30 vil der være instruktion. Kl. 9.00 skal flagofficial være på flagposterne

Tilmeld dig den flagpost du gerne vil starte på.

Mellem træning træning og Heat rokere flagofficial 2 flagposter frem dvs. hvis du begyndte på flagpost 5 skal du rokere til flagpost nr. 7 når alle trænningerne er kørt. Når alle 1. heat er kørt skal du igen rokere 2 flagposter frem dvs. nu skal du stå på flagpost nr. 9. Bemærk flagpost nr. 13 er fast og skal springes over.

Efter instruktionen vil du få udlevere drikkelse (vand) og frugt som du kan tage med ud til din flagpost. Frokost planlægges så vidt muligt til omkring kl. 12.00 og 13.00.

Hvis der sker uheld på banen vil det betyde at dagen bliver lidt længere, så vær forberedt på det