Træningsleder retningslinier

 1. Indskrivningen bør kunne påbegyndes 15 – 30 minutter før træningsstart.
 2. Der udfyldes altid 3 træningslister - én til mini, - én til Maxi/olboys C og - én til Maxi/olboys A/B. Brug PC med tilhørende træningsprogram.
 3. Er der flere end 20 kørere i én klasse påbegyndes en ny træningsliste for f.eks Maxi Blandet.
 4. Indskrivningen lukkes hvis der er 3 fyldte Maxi Klasser (Maxi C, Maxi A/B, Maxi Blandet) og én mini klasse
 5. Det skal kontrolleres at køreren der indskriver er indehaver af et licenskort og vises på forlangende,
 6. Mini klasse skal altid begynde træningen.
 7. Aktuel opdeling af klasser skrives på tavlen på væggen – som hovedregel:
 • Gr. 1 Mini
 • Gr.2  Maxi C
 • Gr.3 Maxi A/B
 • Evt.

     Sæt listen med tiderne for de enkelt grupper op på tavlen.

Under Træning

Under træning har træningslederen ansvar for. 

1)  At de forskellige klasser er opdelt som anført under indskrivningen. 

2)  Ikke at påbegynde en træning før der er  mindst 3 flagposter til stede på banen.  ( Post 2 - 4 - 10 - 11)

3)  At udelukke en kører som træningslederen,  skønner har et for højt lydniveau. Evt. efter udførelse af lydmåling. 

4) Sikre at alle kørere i rytter gården bruger miljøtæppe. 

5) At der ikke køres starttræning . 

6) At sikre at ledsagers ophold på banen, under træning,  kun sker som flagpost. 

7) At stoppe træningen hvis banen ikke er i kørebar tilstand eller det støver så meget at det generer kørere og naboer.

Efter træning.

1)  Sætter udfyldte træningslister i træningsmappen under aktuel måned. 

2) Udfyld træningsleder listen med dato og navn således at man registrers. 

3) Opgør hvor mange udenbys køre der har betalt og skrive dette på pc i programmet.